Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Wójt

Michał Deptuła
Tel: 146669751
E-mail: ug@wadowicegorne.pl
Strona WWW: www.wadowicegorne.pl
Wójt Gminy Wadowice Górne przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 oraz w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Urzędu Gminy.

Ostatnia modyfikacja: 24-08-2021 14:28
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś