Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Referat Infrastruktury i Rozwoju

Kierownik Referatu Maciej Jemioło
pok. nr 23 / tel. 146995960 / e-mail: budownictwo@wadowicegorne.pl

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • inwestycje kubaturowe


Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Łukasz Skiba
pok. nr 25 / tel. 146669753 / e-mail: drogownictwo@wadowicegorne.pl

 • zarządzanie siecią dróg gminnych
 • oświetlenie uliczne
 • zamówienia publiczne


Inspektor Iwona Furdyna
Stanowisko ds. mienia komunalnego
pok. nr 24 / tel. 146826206 / e-mail: gk@wadowicegorne.pl

 • gospodarka mieniem komunalnym
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji
 • usuwanie azbestu


Inspektor Adam Krawiec
Stanowisko ds. inwestycji i projektów zewnętrznych
pok. nr 4 / tel. 146995953 / e-mail: inwestycje@wadowicegorne.pl

 • sprawy związane z gospodarką ściekową
 • inwestycje liniowe
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi


Inspektor Jan Klaus
Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
pok. nr 8 / tel. 146669756 / e-mail: srodowisko@wadowicegorne.pl

 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • opieka nad zwierzętami bezdomnymi
 • usuwanie drzew


Inspektor Monika Mitkiewicz
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i geodezji
pok. nr 24 / tel. 146826206 / e-mail: planowanie@wadowicegorne.pl

 • prowadzenie postępowań związanych z ustaleniami decyzji:
  o warunkach zabudowy, celu publicznego
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji
 • nadawanie numeru nieruchomości
 • zaświadczenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego


Stanowisko ds. budownictwa
pok. nr 25 / tel. 146669753 / e-mail: infrastruktura@wadowicegorne.pl

 • prowadzenie inwestycji gminnych
 • przygotowywanie projektów unijnych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • odnawialne źródła energii

Ostatnia modyfikacja: 18-05-2021 12:38
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś