Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik Referatu Sekretarz Elżbieta Wnuk
pok. nr 5 / tel. 146995954 / e-mail: sekretarz@wadowicegorne.pl


Inspektor Magdalena Kurgan
Stanowisko ds. kancelaryjnych
pok. nr 6 / tel. 146669751 / e-mail: ug@wadowicegorne.pl

 • kancelaria Urzędu
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 
Stanowisko ds. kadrowych
pok. nr 13 / tel. 146669687 / e-mail: kadry@wadowicegorne.pl

 • sprawy kadrowe
 • fundusz socjalny pracowników UG i GOPS
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego


Inspektor Grzegorz Stopa
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Sołectw
pok. nr 8 / tel. 146669756 / e-mail: rg@wadowicegorne.pl

 • obsługa Rady Gminy i sołectw
 • fundusz sołecki
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi
 • publiczny transport zbiorowy i drogowy


Referent Iwona Popera
Stanowisko ds. ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej
pok. nr 26 / tel. 146669754 / e-mail: elido@wadowicegorne.pl

 • ewidencja ludności
 • ewidencja działalności gospodarczej
 • sprawy wojskowo-obronne


Informatyk Krzysztof Nagaś
Stanowisko ds. informatycznych
pok. nr 21 / tel. 146995959 / e-mail: informatyk@wadowicegorne.pl

 • obsługa informatyczna


Referent Katarzyna Serafin
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
pok. nr 28 / tel. 146666541 / e-mail: ppoz@wadowicegorne.pl

 • ochrona przeciwpożarowa
 • magazyn obrony cywilnej
 • zdrowie publiczne
 • ekonomia społeczna
 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi
Ostatnia modyfikacja: 09-03-2023 14:52
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś