Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Rok 2023

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  26.09.2023

  Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 25.09.2023 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.3.2023.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: z wniosku: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu na działkach nr ewid. 1147/1, 1147/2, 860, 859, 858, 857/3, 862, obręb 110 – Wampierzów, gm. Wadowice Górne”.

 • Informacja o wszczęciu postępowania

  19.09.2023

  Zarząd Zlewni w Jjaśle - informacja o wszczęciu postępowania

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  19.09.2023

  Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.08.2023 r. złożonego przez: Gminę Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne zawiadamia się, że w dniu 21.08.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie:ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa budynku OSP, przebudowa sieci gazowej zlokalizowanych na działce nr ewid. 1143, obręb 103- Jamy, gm. Wadowice Górne ”.

 • Informacja o wyborze partnera do realizacji wspólnego projektu pt.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Wadowice Górne"

  08.09.2023

  Informacja o wyborze partnera do realizacji wspólnego projektu pt.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Wadowice Górne"

 • Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  31.08.2023

  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  30.08.2023

  Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 30.08.2023r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania nr UG-IR.6733.9.2020.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr MIE7003A na części działki o nr ewid. 537/2 położonej w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106- Piątkowiec, gmina Wadowice Górne”.

 • Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

  30.08.2023

  Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 • Postanownienie o zawieszeniu

  29.08.2023

  Zawiadamia się, że w dniu 25.08.2023 r. z wniosku: NRG PLUS Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz dla inwestycji polegającej na:„ Budowie pływającej farmy fotowoltaicznej o mocy do 75 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,15GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wadowice Górne W1” - postanownienie o zawieszeniu

 • Obwieszczenie o zawieszeniu

  29.08.2023

  Zawiadamia się, że w dniu 25.08.2023 r. z wniosku: NRG PLUS Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz dla inwestycji polegającej na:„ Budowie pływającej farmy fotowoltaicznej o mocy do 75 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,15GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wadowice Górne W1” - obwieszczenie o zawieszeniu

 • Treść postanowienia

  29.08.2023

  Zawiadamia się, że w dniu 25.08.2023 r. z wniosku: NRG PLUS Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz dla inwestycji polegającej na:„ Budowie pływającej farmy fotowoltaicznej o mocy do 75 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,15GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wadowice Górne W1”. - postanowienie

Ostatnia modyfikacja: 29-08-2023 10:43
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś