Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Przetargi

Przetargi

Data Opis Termin składania ofert:
27-03-2024

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wadowice Górne

Numer zamówienia: UG.IR.271.2.2024.ŁS
Więcej informacji
15-03-2024

Poprawa infrastruktury sportowo-widowiskowej na terenie Gminy Wadowice Górne

Numer zamówienia: UG.IR.271.2.2024.MJ
Więcej informacji
05-01-2024

Budowa integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wadowicach Dolnych

Numer zamówienia: UG.IR.271.1.2024.MJ
Więcej informacji
20-12-2023

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Izbiskach

Numer zamówienia: UG.IR.271.1.2023.ED
Więcej informacji
06-12-2023

Przebudowy drogi gminnej publicznej nr 103 661R w m. Przebendów i Wadowice Górne gm. Wadowice Górne w km 0+009,50 – 1+132,50

Numer zamówienia: UG.IR.271.8.2023.ŁS
Więcej informacji
05-12-2023

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dla Gminy Wadowice Górne

Numer zamówienia: UG-OA.271.1.2023.MK
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 05-01-2022 09:27
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś