Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Przetargi

Przetargi

Data Opis Termin składania ofert:
05-07-2022

Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie

Numer zamówienia: UG.IR.271.2.2022.MJ
20-07-2022 10:00:00 Więcej informacji
04-07-2022

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne

Numer zamówienia: UG.IR.271.2.2022.ŁS
19-07-2022 10:00:00 Więcej informacji
04-07-2022

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Numer zamówienia: UG.IR.271.5.2022.AK
20-07-2022 13:00:00 Więcej informacji
23-06-2022

Wójt Gminy Wadowice Górne, ogłasza II przetarg - pisemny, ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego

Numer zamówienia: UG-OA.5543.2.KSM
Więcej informacji
26-05-2022

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa

Numer zamówienia: UG.042.1.2022.KN
Więcej informacji
24-05-2022

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wadowice Dolne

Numer zamówienia: OSP/WADOWICEDOLNE/271.1.2022
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 05-01-2022 09:27
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś