Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) poniżej można zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Informacja dla klientów urzędu - klauzula informacyjna RODO

Urząd Stanu Cywilnego - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna - dowody osobiste

Klauzula informacyjna - ewidencja ludności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Ostatnia modyfikacja: 12-12-2023 10:43
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś