Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu Skarbnik Stanisława Midura
pok. nr 16 / tel. 146826205 / e-mail: skarbnik@wadowicegorne.pl

Inspektor Anna Tabor
Stanowisko ds. płac i FŚS
pok. nr 13 / tel. 146669687 / e-mail: placeug@wadowicegorne.pl

 • płace Urzędu Gminy i Żłobka
 • księgowość Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Gminy, GOPS oraz jednostek oświatowych
 • księgowość Publicznego Żłobka


Inspektor Beata Róg
Stanowisko ds. księgowości dochodów Urzędu i budżetu
pok. nr 17 / tel. 146669752 / e-mail: ksiegowoscorgan@wadowicegorne.pl

 • księgowość dochodów gminy i Urzędu Gminy
 • ewidencja środków trwałych, wyposażenia, materiałów
 • płatności Urzędu Gminy i Publicznego Żłobka


Inspektor Dorota Kuklińska
Stanowisko ds. księgowości wydatków Urzędu
pok. nr 17 / tel. 146669752 / e-mail: ksiegowoscug@wadowicegorne.pl

 • księgowość wydatków Urzędu Gminy
 • księgowość inwestycji Gminy


Inspektor Ewa Pietras
Stanowisko ds. VAT i podatku od środków transportu
pok. nr 13 / tel. 146669687 / e-mail: podatkitransport@wadowicegorne.pl

 • podatek VAT
 • podatek od środków transportu


Inspektor Renata Łachut
Stanowisko ds. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
pok. nr 20 / tel. 146669757 / e-mail: podatki@wadowicegorne.pl

 • podatek rolny, leśny, od nieruchomości
 • pomoc publiczna w zakresie podatków i opłat lokalnych
 • zwrot podatku akcyzowego


Inspektor Edyta Padykuła
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
pok. nr 20 / tel. 146669757 / e-mail: podatkiksiegowosc@wadowicegorne.pl

 • księgowość podatkowa - podatek rolny, leśny, od nieruchomości
 • zwrot podatku akcyzowego


Referent Monika Kapinos
Stanowisko odpadów komunalnych
pok. nr 20 / tel. 146669757 / e-mail: odpady@wadowicegorne.pl

 • organizacja i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów
 • zwrot podatku akcyzowego


Główny Księgowy ds. oświaty Renata Pietras
pok. nr 14 / tel. 146669738 / e-mail: gksiegowyoswiata@wadowicegorne.pl

 • nadzór nad księgowością jednostek oświatowych
 • księgowość jednostek oświaty:

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych
Szkoły Podstawowej w Wampierzowie

Inspektor Agnieszka Maciejak
Stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych
pok. nr 14 / tel. 146669738 / e-mail: ksiegowoscoswiata@wadowicegorne.pl

 • księgowość jednostek oświaty: Szkoły Podstawowej w Izbiskach, Szkoły Podstawowej w Jamach, Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych
 • płatności jednostek oświaty


Inspektor Joanna Kozłowska
Stanowisko ds. płac jednostek oświatowych
pok. nr 18 / tel. 146995958 / e-mail: placeoswiata@wadowicegorne.pl

 • płace jednostek oświaty

Ostatnia modyfikacja: 24-11-2023 13:01
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś