Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady – Krzysztof Maciejak przyjmuje wszystkich zainteresowanych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Termin spotkania można uzgodnić:

  • Osobiście, w biurze obsługi Rady Gminy – Urząd Gminy w Wadowicach Górnych, pok. nr 8
  • Telefonicznie: 14 666 97 56
  • e-mail: rg@wadowicegorne.pl
  • Adres skrzynki podawczej na ePUAP: /3ncf6tf015/SkrytkaESP
Ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 14:23
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś