Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Statuty sołectw

Uchwała NR IV/28/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzybów

Uchwała NR IV/29/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izbiska

Uchwała NR IV/30/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jamy

Uchwała NR IV/31/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kawęczyn

Uchwała NR IV/32/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosówka

Uchwała NR IV/33/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piątkowiec

Uchwała NR IV/34/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przebendów

Uchwała NR IV/35/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wadowice Dolne

Uchwała NR IV/36/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wadowice Górne

Uchwała NR IV/37/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wampierzów

Uchwała NR IV/38/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchowiny

Uchwała NR IV/39/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Wadowska

Uchwała NR IV/40/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabrnie

Ostatnia modyfikacja: 11-05-2021 11:20
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś