Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Rok 2022

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  24.01.2022

  Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 20.01.2022 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.24.2021.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, złącza kablowego SN-15kV i stanowiska słupowego SN-15kV”

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  13.01.2022

  Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 04.01.2022r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 25/4, 25/6, 26/4, 38/2, 39/2 oraz na działkach o nr ewid. 25/3, 26/1, 32/1, 33/1, 40/2, 34/1, 36/1, 38/1, 39/1 położonych w miejscowości Izbiska, obręb: 102 – Izbiska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki”.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  11.01.2022

  Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 21.12.2021r. na wniosek: Dobrowolscy Sp. z o.o. , 39-308 Wadowice Górne 93 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego o część produkcyjno-magazynową, pomieszczenie myjki pojemników oraz chłodnie wraz z infrastrukturą techniczną"

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  11.01.2022

  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ostatnia modyfikacja: 11-01-2022 15:19
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś